Học bổng

Học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2020-2021

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các em sinh viên học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2020 – 2021 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

1.1. Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo:

– Năm học 2019 – 2020 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc trở lên;

– Ưu tiên sinh viên: Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…

– Trường hợp sinh viên đã được nhận học bổng nhưng không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế bằng sinh viên cùng khóa, có đủ tiêu chuẩn.

1.2. Đối với sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

– SV năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020;

– SV Có hoàn cảnh khó khăn/ cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.

Sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2020 – 2021 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

2. Chỉ tiêu học bổng đối với sinh viên: 05 sinh viên nhận học bổng lần đầu và 9 sinh viên nhận học bổng tiếp.  

– Với sinh viên năm thứ nhất: 05 hồ sơ.

– Với sinh viên đã nhận học bổng Shinnyo năm trước (trong danh sách gửi kèm): 9 hồ sơ. Sinh viên nào đủ tiêu chí tiếp tục làm hồ sơ. Với những sinh viên không đủ tiêu chí xét nhận học bổng tiếp sẽ được thay bằng sinh viên khác cùng khóa học.

3. Trị giá mỗi suất học bổng: Học bổng dành cho SV: 300 USD/SV/năm học.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

4.1. Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo:

– Bảng điểm học tập năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị;

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu Mau tự Gioi thieu ve HSSV nhan HB_Shinnyo 2020-2021);

– Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);

– Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt  động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

4.2.  Đối với học sinh, sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

– Bản photo giấy xác nhận điểm thi vào trường trung học phổ thông/giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

– Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài không quá 02 tra

ng A4);

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);

– Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Shinnyo năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu). Hồ sơ đã nộp không trả lại

Các bạn sinh viên đáp ứng yêu cầu nộp hồ sơ xét chọn học bổng về Văn phòng Khoa (Phòng 427 nhà T1) trước 11h00 ngày Thứ Hai, 19/10/2020.

Bài viết liên quan