Học bổng

Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc, năm học 2020-2021

Năm học 2020 – 2021  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 06 suất học bổng từ Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc. Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/sv/năm học.

1.Tiêu chuẩn xét chọn

– Là sinh viên đại học hệ chính quy, năm học 2019 – 2020 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

– Ưu tiên sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động Lớp – Đoàn – Hội, hoạt động xã hội – cộng đồng, tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

  1. Hồ sơ xét chọn học bổng

– Bảng điểm năm học 2019 – 2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu, file đính kèm);

– Bài phát biểu cảm tưởng nếu nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo bằng thạc sĩ do Quỹ Pony Chung);

– Bảng photo các chứng nhận: hoạt động Lớp – Đoàn – Hội, hoạt động xã hội – cộng đồng, tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020 – 2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã thu không nộp trả lại.

Đề nghị các em sinh viên đáp ứng tiêu chuẩn nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa Sinh học (427 nhà T1) trước 12h ngày 11/9/2020.

Mau Gioi thieu ve SV nhan HB (2)

Bài viết liên quan