Học bổng

Xét chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp Đại học quốc gia năm 2020

Khoa Sinh học thông báo về việc xét chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp Đại học quốc gia năm 2020” (CV GMTTB_guidonvi)
Các em sinh viên đọc kỹ thông tin tiêu chí trong file đính kèm.
Các bạn đáp ứng tiêu chuẩn làm hồ sơ và khai thông tin theo mẫu đính kèm trong file thông báo.
Lưu ý:
  • Các bạn sinh viên nộp hồ sơ xét chọn cần điền thông tin vào “Danh sách đề cử theo mẫu 1 (Mau_danhsach): điền đầy đủ thông tin theo mẫu và liệt kê chi tiết thành tích tiêu biểu (in và nộp cùng hồ sơ) và đồng thời điền thông tin vào link sau: https://forms.gle/GiafHBz15wbc8VLBA  
  • Chỉ những cá nhân được đề cử xét chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp VNU mới cần khai theo mẫu 2 (Khoa sẽ thông báo cho ứng viên được chọn khai mẫu này sau khi các thầy trong BLĐ Khoa xét chọn ở cấp Khoa)
Hạn nộp hồ sơ: 11h30 ngày Thứ Ba (10/11/2020) tại văn phòng Khoa Sinh học (427 nhà T1)
Trân trọng thông báo

Bài viết liên quan