Lưu trữ

Trao quyết định và kinh phí tài trợ thực hiện đề tài BioFund 2015-2016

Nhằm mục đích khuyến khích, động viên các cán bộ trẻ trong khoa tham gia nghiên cứu khoa học cũng như có kinh nghiệm thực tế chủ trì đề tài các cấp trong năm học 2014-2015 Khoa sinh học xây dựng quy chế tài trợ của quỹ BioFund. Trong lần đầu tiên thực hiện, qua các vòng xét chọn khách quan 02 đề tài của TS. Nguyễn Văn Sáng và TS. Vũ Thị Thu đã chính thức được xét trao kinh phí thực hiện.

Ngày 18/9/2015, Ban chủ nhiệm Khoa Sinh học đã tổ chức buổi trao quyết định và kinh phí tài trợ thực hiện đề tài của TS. Sáng và TS. Thu. Xin chúc cho các TS sẽ hoàn thành xuất sắc đề tài và hy vọng năm học tới sẽ có nhiều đề tài tham gia nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong Khoa.

Bài viết liên quan