Học bổng

Thông báo từ viện Academia Sinica (AS), Đài Loan về Spring Internship Program

Giới thiệu Spring Internship Program (SIP)

Từ Tháng 2 – Tháng 4 năm 2020, Viện tổ chức chương trình Spring Internship đặc biệt (2020 AS Spring Internship). Đơn đăng ký được nhận online từ 25/11 – 15/12/2019, kết quả sẽ được công bố vào tuần đầu Tháng 01/2020.

Thông tin chi tiết đăng tại Website của Viện theo đường dẫn:

https://tigpsip.apps.sinica.edu.tw/index.php

Bài viết liên quan