Tin tức

Công văn về nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021

Khoa Sinh học gửi tới sinh viên Khóa 65 thông báo của Trường hướng dẫn về việc

Các em sinh viên xem kỹ thông tin về đối tượng được xét hỗ trợ trong file thông báo và nộp hồ sơ đúng hạn
Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan