Nghiên cứu

Công bố trong nước năm 2020

 1. Trần Minh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trịnh Đình Quỳnh, Ngô Thị Trang, Đặng Thị Lụa, Phan Tuấn Nghĩa, 2020.Tinh sạch một phần và nghiên cứu một số tính chất của superoxide dismuatase (SOD1) từ tôm sú (Penaeus monodon), Tạp chí Sinh học 42(1): 93-101.
 2. Nguyen Ngoc Trieu, Nguyen Thi Quynh, Nguyen Duc Hoang, Nguyen Manh Dat, Tran Duc Long, Nguyen Thi Hong Loan, 2020. Expression and characterization of recombinant trehalose synthase Bacillus subtislis. Tạp chí Sinh học, 42(4): 51-60.
 3. Lê Quý Thưởng, Hoàn Xuân Huy, Trần Quốc Hưng, Trần Quốc Việt, Lê Thị Phương Hoa, Nguyễn Quang Huy, 2020. Thành phần hóa học của phân đoạn ethyl acetat cây Môn nước (Colocasia esculenta L. Schott) thu hái ở Thanh Sơn, Phú Thọ, Tạp chí Dược học 60 (526): 43-47.
 4. Nguyễn Quang Huy, Lê Quý Thưởng, Hoàng Xuân Huy, Trần Quốc Hưng, Phí Thị Mai Hương, Trần Quốc Việt, Lê T. Phương Hoa, 2020. Đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cây Môn nước (Colocasia esculenta (L.) Schott) trên mô hình gây tổn thương gan bằng Paracatamol ở chuột nhắt trắng. Tạp chí Y Dược ĐHQGHN 36 (3): 66-75.
 5. Nguyễn Quang Huy, Đỗ Thị Hải Anh, 2020. Khả năng ức chế β-amyloid gây bệnh Alzheimer bởi một số chất tách từ hoa hòe Sophora japonica L, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 36 (3): 54-60.
 6. Thân Thị Trang Uyên, Tô Thanh Thúy, Phạm Thị Cường, Hoàng Hương Diễm, Bùi Thị Hồng Huế, Hoàng Thị Mỹ Nhung, 2020. Phân lập exosome từ tế bào tua biệt hóa từ tế bào mono máu dây rốn cảm ứng với interferon-α,  Tạp chí Y học
 7. Nguyễn Văn Hiến, Trần Ngọc Mỹ Hoa, Đoàn Hương Mai, 2020.  The Importance of Developing Clean Agricultural Modelsfor Sustainable Development in Hanoi Peri-rural Area, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 36, No. 4 (2020) 10-17.
 8. Trịnh Minh Hằng, Bùi Thị Hoa, Lê Thu Hà, 2020. Xác định giá trị LC50 đồng đối với cá ngựa vằn (Danio rerio) ở giai đoạn phôi và ấu trùng, Tạp chí khoa học tài nguyên và Môi trường, ISSN 0866-7608, số 34 tháng 12 năm 2020, trang 24-29.
 9. Bùi Thị Hoa, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam, Lê Thu Hà, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Thùy Liên, 2020. Water quality of Co Chien estuary, Tien river, Science on Natural Resources and Environment 33 (2020) 114-119.
 10.  Trần Văn Tuấn, Vũ Xuân Tạo, 2020. Xác định một số đặc điểm sinh học của nấm men Saccharomyces boulardii, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 3(112), 107-111.
 11. Trần Văn Tuấn, Vũ Xuân Tạo, 2020. Nghiên cứu chuyển gen vào nấm dược liệu Cordyceps militaris G12 sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam Bản B, 5B(62): 60-64.
 12. Trần Văn Tuấn, Vũ Xuân Tạo, 2020. Phân lập và xác định đặc điểm sinh học của chủng nấm men Candida glabrata RN4 từ gạo nếp cẩm lên men, Hội nghị Khoa học Quốc gia Nghiên cứu và Giảng dậy Sinh học ở Việt Nam lần thứ IV, 369-375.
 13. Trần Văn Tuấn, Đinh Thị Bích Hằng, Vũ Xuân Tạo, 2020. Đặc điểm sinh học và khả năng kháng vi nấm của chủng Trichoderma phân lập từ mẫu Cordyceps militaris nhiễm bệnh, Hội nghị Khoa học Quốc gia Nghiên cứu và Giảng dậy Sinh học ở Việt Nam lần thứ IV, 616-622.
 14.  Vu Xuan Tao, Tran Bao Tram, Tran Van Tuan, 2020. Optimal production of cordycepin and adenosine from Cordyceps cicadae BG01 and impacts of the total extract on blood biochemical of swiss white mice, Proceedings of 2020 Vietnam Conference on biotechnology, 510-514.
 15. Chu Thanh Bình, Trần Văn Tuấn, Bùi Thị Việt Hà, 2020. Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm sinh học P1 diệt tuyến trùng gây bệnh cây hồ tiêu tại tỉnh Đăk Lăk. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 4(113), 126-131.
 16. Trần Văn Tuấn, 2020. Nghiên cứu sử dụng gen kháng nourseothricin làm marker chọn lọc dùng cho chuyển gen vào nấm ưa nhiệt Myceliophthora thermophila nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 4(113), 131-135.
 17.  Thai Hanh Dung, Tran Van Tuan, 2020. Heterologous phytase expression in the food filamentous fungus Aspergillus oryzae using the added rice husk cultivation model. Academia Journal of Biology, 42(2): 75-84.
 18. Vu Xuan Tao, Tran Bao Tram, Nguyen Thi Hien, Thai Hanh Dung, Tran Van Tuan, 2020, Investigate the antifungal activity of some essential oils in Vietnam on two model pathogenic fungus Candida albicans and Aspergillus fumigatus. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 62(3): 70-75
 19.  Vũ Xuân Tạo, Trần Văn Tuấn, 2020. Phân lập và tuyển chọn các chủng Trichoderma có khả năng đối kháng một số loại nấm gây bệnh trên cây cam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 36(3), 98-104.
 20.  Phan Thùy Dương, Trần Thị Thanh Huyền, Mai Thị Đàm Linh, Phạm Thanh Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Việt Hà, 2020. Đặc tính probiotic của chủng Lactobacillus gasseri SM15 phân lập từ sữa mẹ,  Tạp chí Công thương tháng 5, 2020.
 21.  Huyền Trần Thị Thanh, Thọ Đinh Đức, Hiền Phạm Thanh, Tuấn Trần Văn, 2020, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật LAMP phát hiện nhanh vi khuẩn E.coli gây bệnh tiêu chảy ở người. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 62(7), 29-34,  tháng 7 năm 2020.
 22.  Nguyễn Thị Lan, Lưu Thị Thu Phương, Trần Văn Tính, Nguyễn Đắc Thảo, Trần Thị Thanh Tâm, 2020. Đánh giá chất lượng khối tiểu cầu trong quá trình bảo quản và mối tương quan giữa cường độ huỳnh quang với đời sống của tiểu cầu được sản xuất bằng phương pháp Buffy coat, Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 496, số 2, trang 153 – 157. 2020
 23.  Ngô Thị Hải Yến, Hồ Lý Phương, Nguyễn Thị Hà Ly, Phạm Thị Bích, Vũ Thị Thu, 2020, Đánh giá khả năng bảo vệ cảa hesperidin đối vơi tế bào cơ tim h9c2 trong tổn thương thiếu máu- tái tưới máu in vitro. Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ
 24. Le Lan Phuong, Bui Phuong Thao, Nguyen Thi Tu Linh, Trinh Hong Thai, 2020. Biến đổi A10398G của gen ND3 ty thể trong exosome huyết tương của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 4 (2020) 50-59. https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4275.
 25. To Thanh Thuy, 2020. Analysis of osteoporosis-like phenotype of the Rankl:HSE:CFP homozygous transgenic medaka fish line c1c6 model for osteoporosis.Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Natural Sciences 2020, Volume 65, Issue 10, pp. 164-172
 26. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thanh Thương 2020, Ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) ở khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò và giá trị bảo tồn, Tạp chí khoa học – Trường Đại học Tây Bắc, 18: 87-94.
 27.  Hoang Trung Thanh, Nguyen Truong Son, Vu Thuy Duong, Nguyen Thanh Luong, Dao Nhan Loi, Vu Dinh Thong, 2020. New records and morphological assessments of long-nosed fruit bats (Chiroptera: Pteropodidae: Macroglossus spp.) from Vietnam. Tap chi Sinh hoc 2019, 41(4): 117–124.
 28. Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Xuân Huấn, Trần Trung Thành, Nguyễn Thành Nam, 2020. Biological characteristics of the Japanese scad Decapterus maruadsi in Thuan An estuary, Thua Thien Hue Province. Tap chi Sinh hoc (Journal of Biology), 41(4): 125–130. https://doi.org/10.15625/0866-7160/v41n4.13891.
 29. Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Hoàng Hanh, Trần Văn Sáng, Đỗ Quý Mạnh, Nguyễn Thành Nam, 2020. So sánh thành phần loài cá ở một số vùng cửa sông ven biển Tây Nam bộ Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ISSN: 1859-458. Chuyên đề giống cây trồng, vật nuôi – tháng 12/2019: 110-120.
 30.  Do Thi Tuoi, Tran Thi Thuy Anh, Pham Doan Lan, Nguyen Thi Hong Van, 2020. Transcrition expression of gene encoding cathelicidin CATHL4 in Vietnam indigenous yellow cattle. Accepted (Đã nhận đăng). Academia Journal of Biology (Đã nhận đăng)
 31. Duan Dong Ta, Linh Dam Thi Mai & Hai The Pham, 2020. Optimization of the electrical signal generation of a microbial fuel cell for sensor applications, Vietnam Journal of Science, Technology & Engineering, 62(3): 76-82.

 

Bài viết liên quan