Công bố

Công bố trong nước năm 2021

 1. Do Thi Tuoi, Tran Thi Thuy Anh, Pham Doan Lan, Nguyen Thi Hong Van, 2021, Transcription expression of gene encoding cathelicidin CATHL4 in Vietnam indigenous yellow cattle., Academia Journal of Biology, Vol 43, No.1. DOI: 10.15625/2615-9023/15457.
 2. Vuong Quang Tien, Nguyen Huy Duong, Nguyen Lam Phuc, Phan Minh Vu, Dao Trong Nhan, Do Thi Phuc, 2021, In Silico Analysis of Osa-miR164 Gene Family in Rice (Oryza Sativa), VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 37 (3): 108-118. ISSN 2588-1140.
 3. Nguyen Van Sang, Nguyen Thi Uyen, 2021, Cloning, expression and purification of acrv tip protein from aeromonas hydrophila using escherichia coli host cells academia journal of biology, 43(1): 85–90.
 4. Nguyen Van Sang, Nguyen Thi Uyen, 2021, Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch chaperone AcrH của vi khuẩn Aeromonas hydrophila sử dụng vật chủ Escherichia coli, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 5. Nguyen Van Sang, Nguyen Thi Uyen, 2021, Cloning, Expression, Purification and Oligomeric Characterization of the AopB-C-terminus Domain in T3SS Major Translocator Protein of Aeromonas hydrophila, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 3 (2021) 12-17.
 6. Tô Thanh Thúy, Mai Duy Hưng, Phương Thiện Thương, Trần Đức Long, 2021, Oleanoic acid alleviates bone damage in a medaka osteoporosis model, Vietnam Journal of Physiology, No 3 (2021), http://sinhlyhoc.com.vn/so-3-2021.
 7. To Thanh Thuy, Phan Cong Son, Tran Duc Long, 2021, Determination of the Earliest Time for Heat-shock Inducing Osteoporosis-like Phenotype in the rankl: HSE:CFP Medaka Fish Model for Osteoporosis, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology Vol. 37, No. 3 (2021) 37-43 https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5296
 8. Vũ Thị Thu, Ngô Thị Hải Yến, Phạm Thị Bích, 2021, Nghiên cứu tác dụng của cao sâm việt nam (panax vietnamensis) đối với tế bào cơ tim h9c2 trong mô hình thiếu oxy-tái cung cấp oxy in vitro, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 25(1), 3/2021.
 9. Vũ Thị Thu, Phạm Thị Bích, Ngô Thị Hải Yến (NCS), 2021, Đánh giá tác động của dimethyl sulfoxide lên khả năng sống của tế bào cơ tim chuột H9C2, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Số 25 No2, 6/2021.
 10. Ngo Thi Hai Yen and Vu Thi Thu, 2021, Vietnamese Ginseng extract attenuates oxidative stress in cobalt chloride subjected H9C2 cells, Vietnam Journal of Physiology 25(3), 9/2021.
 11. Vu Thi Thu and Ngo Thi Hai Yen, 2021, Naringin Effectively Protects Cardiomyocytes Against Hypoxia/ Reoxygenation Injury, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 3 (2021) 1-8.
 12. Vu Thi Thu, Pham Thi Bich, 2021, Cobalt Chloride Alters Mitochondrial Function of In Vitro Cultured Cardiomyocytes in a Dose-dependent Manner, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 3 (2021) 44-49.
 13. Vu Thi Thu, Phuong Thien Thuong, 2021, Hesperidin Extracted from Citrus reticulata Blanco Protects Cardiac Mitochondria Against Hypoxia/Reoxygenation Injury, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 4 (2021) 40-47.
 14. Nguyễn Trâm Anh, Trịnh Thị Thanh, Đoàn Hương Mai, 2021, Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phát triển thực vật phù du tại Hồ Tây, Tạp chí môi trường, chuyên đề I tháng 3 năm 2021, trang 101-105.
 15. Lê Thu Hà, Bùi Thị Hoa, 2021, Phân tích tương quan giữa hàm lượng Pb, Cd trong cơ thịt với hoạt tính enzyme CAT, GST trong gan của cá chép (Cyprinus carpio) và cá trôi (Labeo rohita), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531, Vol. 19, No. 3, p.47-51.
 16. Le Thu Ha, Bui Thi Hoa, Pham Thi Dau, 2021, Accumulation of copper, lead and cadmium in flesh tissue of tilapia (Oreochromis niloticus), JOURNAL OF SCIENCE ON NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ISSN: 0866-7608, p. 142-146.
 17. Ngo Thi Trang, Tong Thi Ngoc Anh, Lai Ngoc Khanh, Tran Thi Hang, Nguyen Thi Bich Loan, Tran Thi Thuy Anh, Nguyen Thuy Lien, Nguyen Thi Thu Lien, Pham Thi Luong Hang, 2021, Isolation of Cyanobacterial Strains from Water and Soil Samples in Hanoi and Investigation of Their Cytotoxic Activity. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 37 (3): 26-36.
 18. Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Đình Thắng, Lê Thị Hồng Nhung, 2021, Melanin, vật liệu giá thể mới tiềm năng cho việc tinh sạch protein tái tổ hợp gắn His-tag. Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 – số 3, pp. 1-12, 2021.
 19. Nguyen Thi Bich Loan, Nguyen Lai Thanh, Pierre Duez, Nguyen Dinh Thang, 2021. Ethanol Extract of Croton kongenis Promotes Cell Cycle Arrest and Consequently Inhibits Anchorage-Independent Growth of Cervical Cancer Hela Cells. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 9/2021.
 20. Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Lê Minh Trí, Ngạc Hoàng Dũng, Bùi Thị Vân Khánh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng, Hồ Anh Sơn, 2021, Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của nanomelanin trên mô hình chuột mang khối ung thư được xạ trị. Tạp chí Y-Dược học Quân sự, số 5, 2021.
 21. Đỗ Đức Sáng, 2021, Dẫn liệu về đa dạng ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) ở tỉnh Điện Biên, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, 37 (1): 1-10.
 22. Đỗ Đức Sáng, Đỗ Hải Lan, 2021, Dẫn liệu về Thân mềm ở cạn (Mollusca: Gastropoda) tại tỉnh Lai Châu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên: Khoa học Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Y dược, 226 (05): 29-35.
 23. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, 2021, Chloritis caseus (Pfeiffer, 1860) – Loài ghi nhận mới cho khu hệ Thân mềm ở cạn Việt Nam (Mollusca: Gastropoda: Camaenidae), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, 66 (1): 119-123.
 24. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, 2021, Ốc cạn ngoại lai tại Tây Bắc Việt Nam: Những rủi ro hiện hữu và tiềm tàng, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 19 (7): 942-951.
 25. Do Duc Sang, Nguyen Thanh Son, Nguyen Thi Hue, 2021, Annotated checklist of the terrestrial molluscs from Dong Van District, Ha Giang Province, Vietnam (Mollusca: Gastropoda), HNUE Journal of Science: Natural Sciences, 66 (2): 162-176.
 26. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Huệ, Robert Wayne Van Devender, 2021, Đa dạng Thân mềm ở cạn tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình (Mollusca: Gastropoda). Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các khoa học Trái đất và Môi trường, 37 (2): 35-42.
 27. Đỗ Đức Sáng, 2021, Đa dạng và đặc trưng phân bố của Thân mềm ở cạn (Mollusca: Gastropoda) tại tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên: Khoa học Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Y dược, 226(10): 102-111.
 28. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, 2021, Phát hiện lại loài ốc cạn Chloritis remoratrix (Morlet, 1893) sau gần 120 năm tại Việt (Gastropoda: Camaenidae). Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, 7 (22): 121-127.
 29. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Đức Hùng, 2021, Giống ốc cạn Dioryx Benson, 1859 (Gastropoda: Alycaeidae): Dẫn liệu tại Việt Nam và danh sách loài trên thế giới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, 66 (4F): 92-102.
 30. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, 2021. Phân loại giống ốc cạn Moellendorffia (Gastropoda: Camaenidae) tại Việt nam, với ghi nhận mới về tình trạng và phân bố, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên: Khoa học Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Y dược, 226 (14): 258-266.
 31. Le Phuong Chung, Nguyen Thi Hai, Nguyen Huynh Minh Quyen, Pham The Hai & Dinh Thuy Hang, 2021, Iron reducing b- and g-proteobacteria isolated from laboratory-scaled heterotrophic feammox bioreactor Vietnam Journal of Biotechnology, Vol. 19, No. 2 (2021): 359-369
 32. Do Binh Minh & Pham The Hai, 2021Isolation and Selection of Purple Non-Sulfur Bacteria for Nutrient Rich Biomass Production from Wastes, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 2 (2021): 24-34
 33. Tran Hong Nhung, Vu Ha Phuong & Pham The Hai, 2021, Voltage Reversal During the Operation of a Sediment Bioelectrochemical System Intergrated in a Brackish Aquaculture Model: Causes and Solutions to Overcome, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 3 (2021): 57-65.
 34. Vũ Xuân Tạo, Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Cảnh, Thái Hạnh Dung, Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Nhật Tân, Nguyễn Trần Hà Anh, Trần Văn Tuấn, 2021, Khả năng kháng nấm Penicillium digitatum gây thối cam của dịch nuôi nấm Trichoderma, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 19(3):355-362.
 35. Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Trần Bình Minh, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Hoàng Thị Vân Anh, Thái Hạnh Dung, Trần Văn Tuấn, Vũ Xuân Tạo, 2021, Nghiên cứu hoạt tính kháng nấm gây bệnh trên cam của chủng xạ khuẩn XK1 phân lập từ đất trồng cam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 63(5):41-45.
 36. Mai Thị Đàm Linh, Đỗ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Phạm Thanh Hiền, Trần Văn Tuấn, 2021, Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp lipid của hai chủng nấm men, Rhodosporidium toruloides VTCC 20689 và VTCC 20765, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 63(11):48-52.
 37. Pham Thi Thu Uyen, Nguyen Hoai An, Pham The Hai, Bui Thi Viet Ha, 2021, Cholesterol-lowering Potential and Exopolysaccharide Biosynthesis of Lactobacillus spp. isolated from Human Milk, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 4 (2021) 48-56
 38. Tran Trung Thanh, Ha Manh Linh, Trieu Anh Tuan, 2021, Spawning dates, growth and otolith size of Acanthopagrus schlegelii (Sparidae) early-stage juveniles in the northern Vietnamese coasts, Journal of Tropical Science anf Technology, 22: 41-47
 39. Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Thị Thúy Yên, Phạm Ngọc Tuyên, Trần Trung Thành, Nguyễn Thành Nam, 2021, Nghiên cứu so sánh thành phần loài cá, phía trên và phía dưới đập thủy điện Sơn La, Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 21(8): 167-174.
 40. Nguyễn Hà My, Chu Hoàng Nam, Trần Trung Thành, Nguyễn Xuân Huấn, Trần Đức Hậu, 2021,Thành phần loài và phân bố ấu trùng, cá con bọ cá Kìm (Beloniformes) ở cửa sông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới, 23: 28-39.
 41. Nguyễn Đình Tạo, Nguyễn Xuấn Huấn, Trần Trung Thành, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thành Nam, 2021, Bảo tồn các giá trị của khu hệ cá hồ Hòa Bình, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 21(8): 57-62.
 42. Tạ Thị Thủy, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Trung Thành, Nguyễn Thị Nga, Trần Đức Hậu, 2021, Sự xuất hiện của giai đoạn sớm các loài cá nước ngọt ở cửa Ba Lạt, Bắc Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 21(8): 98-103.
 43. Tran Thi Quynh Trang, Nguyen Thuy Ngan, Nguyen Thi Than, Pham The Tung, Vo Thi Thuong Lan, 2021, Four Variations Detected in 3 Genes Related to Thrombophilia by Multiplex ARMS – PCR, VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 4 (2021) 54-61.
 44. Pham Anh Thuy Duong, Nguyen Thu Trang, Nguyen Thuy Ngan, Vo Thi Thuong Lan, 2021, Opting for Local Region in SHOX2 Promoter as a DNA Methylation Biomarker for Lung Cancer Diagnosis, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 4 (2021) 69-74.
 45. Chu Thi Thao, Bui Viet Anh, Nguyen Van Phong, Nguyen Trung Kien, Nguyen Dac Tu, Doan Trung Hiep, Nguyen Thanh Liem, Hoang Thi My Nhung, 2021, Immune Cells Expansion from Peripheral Blood of Some Vietnamese Cancer Patients, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 3 (2021) 1-11.
 46. Than Thi Trang Uyen, Pham Thi Thanh, Hoang Thi My Nhung, 2021, Detection and Quantification of growth factors in umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes and umbilical cord blood-originated platelet rich plasma, Vietnam Journal of Physiology 25(3): 56-62. 9/2021. ISSN: 1859-2376.
 47. Nguyen Van Phong, Vu Manh Cuong, Bui Viet Anh, Nguyen Dac Tu, Nguyen Thanh Liem, Hoang Thi My Nhung, 2021, Expansion of CD3+CD8+ T lymphocytes from human cord blood, Vietnam Journal of Physiology 25(3): 63-70, 9/2021. ISSN: 1859-2376.
 48. Nguyen Duy Toi, Dinh Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Hieu Thu, Nguyen Tien Dat, Nguyen Kim Nu Thao, Dinh Thuy Hang, 2021, Isolation of rice endophytic bacterial strain VT81 and study its bioactive compound antagonizing the phytopathogen Dickeya zeae, Tạp chí Công nghệ sinh học.
 49. Nguyen Kim Nu Thao, Do Thuy Linh, Dinh Thi Ngoc Mai, Pham The Hai, Nguyen Hong Minh, 2021, Solid Fermentation of Bacillus thuringiensis: Method Development. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 4 (2021) 75-81.
 50. Nguyễn Thị Hiếu Thu, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Lại Tiến Dũng, Nguyễn Kim Nữ Thảo, Đinh Thuý Hằng, 2021. Nghiên cứu ứng dụng chủng xạ khuẩn Streptomyces griseus VTCC 41724 trong phòng chống bệnh thối gốc lúa do vi khuẩn Dickeya zeae, Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới.
 51. Hà Văn Hoan, Nguyễn Tân Hiếu, Đỗ Văn Hài, Trần Thế Bách, Bùi Hồng Quang, Dương Thị Hoàn, Lê Ngọc Hân, Trần Đức Bình, Vũ Anh Thương, Lã Thị Thùy, Đỗ Thị Xuyến, 2021. Ghi nhận loài mới thuộc họ Myrtaceae cho hệ thực vật Việt Nam từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị, Tạp chí NN và PTNT. Số 413. 130-134.
 52. Đỗ Thị Yến Ngọc, Cao Thị Hường, Trần Tân Văn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thùy Liên, Nguyễn Huyền Anh, Nguyễn Thị Tâm, Trần Văn Hoa, 2021, Sự biến đổi của thạch nhũ dưới tác động của ánh sáng nhân tạo và thực vật đèn (Lampenflora) – Một vài kết quả nghiên cứu ở hang Sửng Sốt (vịnh Hạ Long). Tạp chí Môi trường, số Chuyên đề Tiếng Việt I/2021, trang 83-89.
 53. KIEM, Truong Ngoc; THANH, Nguyen Thi Kim, 2021. Diversity of Plant Resources at Elevational Belt above 2800 m in Hoang Lien Son Moutain Range (Lao Cai Province). VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, [S.l.], v. 37, n. 4, oct. 2021. ISSN 2588-1140.
 54. Huỳnh Thị Thu Huệ, Đào Quang Hà, Lê Hồng Điệp, Nguyễn Đăng Tôn, 2021, Đánh giá khả năng phân loại của hai chỉ thị rbcL và trnL với một số mẫu Bách bộ (Stemonaceae) thu tại phía Bắc Việt Nam, Khoa học công nghệ Việt Nam 63(8) 8.2021.
 55. Le Tuan Anh, Pham Thi Thanh Hang, Nguyen Thi Bich Loan, Le Quynh Mai, 2021, Initial Evaluation of Antioxidant and Antibacterial Activities of Several Medicinal Plant Extracts Collected in Vietnam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 3 (2021) 50-56.
 56. Trần Thị Lệ Quyên, Bùi Nguyễn Hài Linh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hữu Tuấn Dũng, Bùi Thị Việt Hà, Trịnh Thành Trung, 2021, Đánh giá hoạt tính kháng Burkhoderia pseudomallei VTCC 70157 và độc tính tế bào của dịch sắc cây lựu Punica granatum, Tạp chí Khoa học Công nghệ,
 57. Kieu Trung Kien, Pham Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Kim Thanh, Nguyen Tien Dat, Nguyen Lai Thanh, Hoang Thi My Hanh, 2021, Toxicity Evaluation of Lycopodiaceae Extracts on Mouse Neuronal Cells and Zebrafish Embryos, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 37 (3), p66-74.
 58. Kieu Kien Trung, Nguyen Thi Huyen Trang, Vu Thi Hien, Nguyen Lai Thanh, 2021, Acute Toxicity of Cigarette from Vietnam on in vivo Model Zebrafish (Danio rerio) Larvae, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 37 (3), p57-63

Bài viết liên quan