Công bố

Công bố trong nước năm 2018

 1. Ngô Thị Hạnh, Lê Đức Minh, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường, 2018. Phân loại và quan hệ di truyền của giống Thằn lằn ngón Cyrtodactylus (Squamata: Gekkonidae) ở Việt Nam. VNU Journal of Science, 33(2S)
 2. Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Quế, Trần Thị Mỹ, Phạm Thị Thu Hường, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Thị Vân Anh, 2018. Thử nghiệm thực địa tác dụng có lợi của bào tử vi khuẩn Bacillus aquimaris SH6 sinh carotenoid đối với tôm thẻ chân trắng. Vietnam Science and Technology, (Bộ KH&CN).
 3. Nguyen Bao Ngoc, Do Thi Ly, Esther Derouet, Nguyen Huu Tuan Dung, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Phuong Linh, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Minh Hieu, Nguyen Dinh Thang, Nguyen Thi Van Anh, Pham Thi Thu Huong, 2018. Preparation of agarose-glucan for anti-tumor necrosis factor protein drug delivery. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2018
 4. Nguyễn Thị Tú Linh, Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Thị Dung, Trịnh Hồng Thái, 2018. Biến đổi của gen MT-ATP8 ty thể và mất đoạn 9 bp trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 34, Số 1 (2018), tr. 38-47.
 5. Phạm Thị Bích, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Khuyên, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái., 2018. Biến đổi A10398G của gen ND3 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 34, số 2 (2018).
 6. Phạm Thị Huyền, Trần Thị Thùy Anh, Nguyễn Thị Hồng Vân, 2018. Nghiên cứu mối liên quan giữa một số đa hình đơn nucleotide ở gen CYP19A1 và nguy cơ mắc ung thư vú. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 34, Số 4 (2018) 45-53.
 7. Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phú Hùng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Phương Thuận, Nguyễn Quang Huy, 2018. Đa hình trình tự promoter của gen CYP2E1 ở đối tượng công nhân ngành sản xuất sơn bị phơi nhiễm với dung môi hữu cơ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 34, Số 4 (2018) 89-96.
 8. Thi Tham Nguyen, Thi Huong Nguyen, Thi Ngoc Que Nguyen, Thi My Tran, Thi Thu Huong Pham, Dinh Thang Nguyen, Thi Van Anh Nguyen, 2018. Thử nghiệm thực địa tác dụng có lợi của bào tử vi khuẩn Bacillus aquimaris SH6 sinh carotenoid đối với tôm thẻ chân trắng. Vietnam Science and Technology. Doi: 10.31276/VJSTE.61(1).52-57.
 9. Nguyễn Thị Lan Anh, 2018. Cây thuốc trong thành phần thức ăn của Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus ở khu bảo tồn loài và sinh cản Khau Ca, tỉnh Hà Giang. TAP CHI SINH HOC, 41(2se1&2se1): 189–195 DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14172 190.
 10. Hồ Thị Phương, Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Đình Thắng, 2018. Nghiên cứu khả năng ứng dụng dịch chiết củ Gừng (Zingiber officinale Rosc) để chế tạo hạt nano bạc và đánh giá khả năng kháng khuẩn. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 3 (2019) 118-127.
 11. Nguyễn Thị Kim Thanh, Nghiêm Đức Trọng, Phạm Văn Thế, Ngô Đức Phương, 2018. Psilopeganum sinense Hemsley (Rutaceae), a new medicinal plant record for Vietnam. Tạp chí Dược liệu 24(5): 315-318.

Bài viết liên quan