Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người

Thông tin đào tạo

Bộ môn Sinh lý học và sinh học người đang đảm trách giảng dạy các môn học bậc đại học và sau đại học theo hai hướng chính.

  • Hướng Sinh lý người và động vật cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến chức năng của cơ thể người và động vật với các kiến thức cốt lõi về Sinh lý thần kinh, sinh lý nội tiết, sinh lý tim mạch, và sinh lý hành vi …

Người học có thể tiếp tục được đào tạo chuyên sâu thông qua các chương trình đào tạo Thạc sĩ về Sinh học thực nghiệm, Thạc sĩ về Động vật học và Tiến sĩ Sinh lý người và động vật.

  • Theo hướng Sinh học Người, sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về Sinh học phân tử người và Sinh học người hình thái liên quan đến các biến đổi DNA, biểu hiện protein trong các bệnh như bệnh thần kinh, bệnh chuyển hoá, bệnh truyền nhiễm và đặc biệt là bệnh ung thư. Hơn nữa, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức về y học bản địa, sức khoẻ cộng đồng và những vấn đề khác liên quan đến con người.

Người học có thể tiếp tục được đào tạo chuyên sâu thông qua các chương trình đào tạo Thạc sĩ về Sinh học thực nghiệm và Tiến sĩ về Nhân chủng học- Sinh học người.

Bài viết liên quan