Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người

Thông tin đào tạo

Bộ môn Sinh lý học và sinh học người đang đảm trách giảng dạy các môn học bậc đại học và sau đại học theo hai hướng chính.

 • Hướng Sinh lý người và động vật cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến chức năng của cơ thể người và động vật với các kiến thức cốt lõi về Sinh lý thần kinh, sinh lý nội tiết, sinh lý tim mạch, và sinh lý hành vi …

Người học có thể tiếp tục được đào tạo chuyên sâu thông qua các chương trình đào tạo Thạc sĩ về Sinh học thực nghiệm, Thạc sĩ về Động vật học và Tiến sĩ Sinh lý người và động vật.

 • Theo hướng Sinh học Người, sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về Sinh học phân tử người và Sinh học người hình thái liên quan đến các biến đổi DNA, biểu hiện protein trong các bệnh như bệnh thần kinh, bệnh chuyển hoá, bệnh truyền nhiễm và đặc biệt là bệnh ung thư. Hơn nữa, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức về y học bản địa, sức khoẻ cộng đồng và những vấn đề khác liên quan đến con người.

Người học có thể tiếp tục được đào tạo chuyên sâu thông qua các chương trình đào tạo Thạc sĩ về Sinh học thực nghiệm và Tiến sĩ về Nhân chủng học- Sinh học người.

Các môn học cơ sở do Bộ môn phụ trách và giảng dạy:

 • Sinh học đại cương (BIO1061)
 • Sinh lý học người và động vật (BIO2206)
 • Human and animal Physiology (BIO2405)
 • Organisms and populations (BIO3401)
 • Sinh học người (BIO3175)
 • Tin sinh học (BIO3301)
 • Proteomics và sinh học cấu trúc (BIO2212)
 • Thống kê sinh học (BIO2205)
 • Lý sinh học (BIO2210).
 • Sinh học thần kinh (BIO3224)
 • Nội tiết học cơ sở (BIO3220)
 • Sinh học phân tử người (BIO3222)
 • Cơ sơ Sinh học thần kinh (BIO3249)
 • Sinh học người (BIO3204)
 • Đồng vị phóng xạ trong sinh y học

Các nhóm nghiên cứu của bộ môn liên tục nhận đào tạo các sinh viên từ năm hai đến năm tư trong các hoạt động khoa học và nghiên cứu. Sinh viên có cơ hội tham gia trực tiếp vào các nghiên cứu khoa học, được thực hành, trải nghiệm những thí nghiệm khoa học hiện đại và hữu ích.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ bao gồm 3 chuyên ngành:

 • Sinh học thực nghiệm
 • Công nghệ sinh học
 • Động vật học
 • Sinh y học gốc tự do
 • Công nghệ sinh học nano
 • Điện sinh lý
 • Cân bằng nội môi
 • Miễn dịch huyết học.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ bao gồm 2 chuyên ngành:

 • Chuyên ngành: Nhân chủng học

Mã số: 9420101.02

 • Chuyên ngành: Sinh lý học người và động vật

Mã số 62420104

Bài viết liên quan