Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người

Các hoạt động nghiên cứu

Các hoạt động nghiên cứu

Bộ môn thực hiện và tìm kiếm đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh lý học động vật, Sinh học người và Sinh y học, tập trung vào các hướng chính:

  1. Tìm hiểu về một số bệnh trên người: bệnh xương (loãng xương), tim mạch (thiếu máu cục bộ cơ tim), thần kinh (tâm thần phân liệt), ung thư (tế bào lympho), và sàng học hoạt chất có tiềm năng trị bệnh sử dụng mô hình tế bào, chuột, cá medaka và cá vằn zebrafish
  2. Sinh y học gốc tự do: tìm hiểu về gốc tự do trong mối liên quan với các bệnh (Gout) và tìm kiếm chất chống oxi hóa chữa bệnh
  3. Sinh học phân tử người: tìm hiểu về sự biến đổi gen và protein liên quan đến bệnh (ung thư) nhằm tìm ra các dấu ấn phân tử để chẩn đoán và điều trị bệnh.
  4. Sinh học người: Sinh thái nhân văn, Sinh học hình thái người, Dinh dưỡng học.

 

Hướng nghiên cứu 1: Bệnh chuyển hóa, loãng xương trên mô hình cá Medaka và cá ngựa vằn

 

Hướng nghiên cứu 2: Sinh lý hành vi trên mô hình chuột

Nhóm nghiên cứu có mục tiêu xây dựng mô hình thực nghiệm trên chuột nghiên cứu các bệnh liên quan đến rối loạn hành vi như tâm thần phân liệt hay tự kỉ. Bên cạnh đó, đánh giá tác dụng của các chất liên quan đến rối loạn hành vi, trí nhớ trên mô hình chuột thí nghiệm.

Hướng nghiên cứu 3: Hướng nghiên cứu về bệnh lý tim mạch trên ty thể

Nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu bệnh lý thiếu máu cục bộ cơ tim và ung thư. ­Qua đó, các mô hình bệnh lý được sử dụng để đánh giá tác dụng của thuốc trong điều trị bệnh nhồi máu cơ tim và ung thư ở cấp độ ty thể, tế bào và cơ quan. Đặc biệt, cấu trúc và chức năng của bào quan ty thể trong mô hình bệnh có thể được đánh giá dựa vào việc phân tích các chỉ số điện thế màng, thành phần cấu trúc màng, gốc oxi hóa tự do, hô hấp nội bào, cân bằng nồng độ ion, biến đổi của protein và mtDNA,…

Hướng nghiên cứu 4: Sinh Y học Gốc tự do

Tìm hiểu về vai trò cùa các gốc tự do trong mối liên quan với các bệnh (Gout) và tìm kiếm chất chống oxi hóa chữa bệnh.

Ngoài ra nhóm còn nghiên cứu về

  • Phát quang sinh học, biosensor
  • Tác động của phức hệ nano trong các hệ sinh học
  • Ảnh hưởng của ROS tới DNA, protein trong 1 số bênh ung thư, viêm

Hướng nghiên cứu 5: Hướng nghiên cứu về sinh học phân tử người

Nhằm điều tra ở mức độ phân tử liên quan đến các bệnh trên người, nhóm đã tiến hành các nghiên cứu về đa hình, đột biến DNA, RNA và các biến đổi của protein liên quan đến bệnh (đặc biệt là ung thư) sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như PCR, qPCR, điện di 2 chiều, Zymography, Western Blot, khối phổ kết hợp với Tin sinh học.

Hướng nghiên cứu 6: Hướng nghiên cứu về hình thái người và y học bản địa

Bài viết liên quan