Đăng ký

Đăng ký tham dự hội thảo và gửi bài đăng

Các mốc thời gian cần lưu ý: Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt để trình bày tại Hội thảo (oral hoặc poster): đến ngày 15/8/2021 Thời hạn nộp báo cáo toàn... Xem thêm