Đăng ký

Đăng ký tham dự hội thảo và gửi bài đăng

 • Các mốc thời gian cần lưu ý:
  • Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt để trình bày tại Hội thảo (oral hoặc poster): đến ngày 15/8/2021
  • Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: đến ngày 30/82021. Tuy nhiên, các báo cáo gửi sớm và trước ngày 10/8/2021 sẽ được ưu tiên đăng sớm ở số Quý III của Tạp chí.
  • Thời hạn đăng ký tham dự hội thảo: đến ngày 15/8/2021
 • Hướng dẫn đăng ký và nộp bài:
  • Việc đăng ký tham dự hội thảo được thực hiện theo đường link sau: https://forms.gle/1TML6Y3y4twR49ZbA
  • Các báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn tham gia hội thảo phải được gửi vào hộp thư: biology@hus.edu.vn.

Khi gửi bài, tiêu đề email phải theo mẫu STEM2021 + ID đăng ký hội thảo (được cấp khi đăng ký).

Đồng thời, với báo cáo tóm tắt, tên file phải được định dạng là AB_ID đăng ký hội thảo_tên tác giả để liên hệ. (Ví dụ, ID được cấp là 123 và tên tác giả để liên hệ là Nguyễn Văn A thì tên file báo cáo tóm tắt gửi nộp phải là AB_123_Nguyễn Văn A).

Với bài báo toàn văn, tên bản thảo phải được định dạng là MA_ID đăng ký hội thảo_tên tác giả để liên hệ. (Ví dụ, ID được cấp là 123 và tên tác giả để liên hệ là Nguyễn Văn A thì tên bài báo gửi nộp phải là MA_123_Nguyễn Văn A). Quy định đăng bài toàn văn được hướng dẫn trong website của hội nghị: https://bio.hus.vnu.edu.vn/hoi-thao/the-le-dang-bai/

Các bài gửi không theo đúng quy định sẽ được gửi trả lại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các bài gửi bị thất lạc do không thực hiện đúng các quy định trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp tới các số điện thoại sau: ThS. Trần Mỹ Hạnh (0938170886) hoặc PGS. TS. Phạm Thế Hải (0943318978).