Học bổng

Học bổng Vingroup năm học 2020-2021

Khoa Sinh học thông báo tới các em sinh viên Chương trình học bổng của Tập đoàn Vingruop (gọi là học bổng Vingruop) năm học 2020 – 2021 như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 2, 3, 4.

– Sinh viên có kết quả học tập năm học 2019 – 2020 đạt loại xuất sắcchứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương).

Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường và có kết quả học tập năm học 2019 – 2020 đạt từ loại khá trở lên, điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

– Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

  1. Trị giá mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng toàn trường: 08 suất học bổng: 06 suất dành cho sinh viên xuất sắc, 02 suất học bổng cho sinh viên nghiên cứu khoa học.
  3. Hồ sơ xét chọn học bổng

– Bảng điểm năm học 2019 – 2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

Bản tự giới thiệu theo mẫu, có dán ảnh (2020_Mau Gioi thieu ve SV nhan HB);

– Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước có công chứng;

– Bài viết đánh máy tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (khoảng 1-2 trang A4);

– Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học, chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Vingroup năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các em sinh viên đáp ứng tiêu chí gửi đăng ký xét chọn học bổng theo link sau: https://forms.gle/HFaUbSHoJvp1YZ289

Đồng thời nộp hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Văn phòng Khoa Sinh học (P 427, nhà T1) trước 16h ngày thứ Hai 14/12/2019.

Bài viết liên quan