Học bổng

Học bổng Kumo Asiana học kỳ 1 năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên năm 1)

Khoa Sinh học thông báo tới các lớp Khóa 2020.T (K65) Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana (gọi là Học bổng Kumo Asiana) học kỳ 1, năm học 2020-2021 cho sinh viên năm thứ nhất như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ nhất (QH.2020) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và có hoàn cảnh khó khăn.

– Sinh viên có cơ hội nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp ra trường nếu duy trì điểm học tập đạt 2.8.

2. Chỉ tiêu học bổng toàn Đại học Khoa học Tự nhiên: 03 sinh viên

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên.

4.  Hồ sơ đăng ký học bổng

– Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

– Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);

– Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;

– Bản photo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

– Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các em sinh viên đáp ứng tiêu chí của học bổng nộp hồ sơ về phòng 427 nhà T1 trước 11h ngày Thứ Hai 09/11/2020.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan