Học bổng

Dự kiến kế hoạch triển khai học bổng ngoài ngân sách năm học 2020-2021

Các bạn sinh viên đang có kế hoạch phấn đấu đạt học bổng ngoài ngân sách thì theo dõi file kế hoạch xét/trao học bổng ở file đính kèm dưới đây:

DU KIEN KE HOACH TRIEN KHAI HB NGOAI NGAN SACH 2020-2021

Bài viết liên quan