Học bổng

Chương trình trao đổi sinh viên Tại Đại học Sciences Po,CH Pháp học kỳ II năm học 2020-2021

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được thông báo của Đại học Quốc gia về việc trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II năm học 2020 – 2021, như sau:

 1. Đối tượng tham dự: là sinh viên hoặc học viên cao học của Nhà trường.
 2. Thời gian tham dự: 1 kỳ hoặc 1 năm (từ học kỳ II năm học 2020 – 2021).
 3. Chỉ tiêu: 03 sinh viên/học viên cao học.
 4. Điều kiện tham dự chương trình:
 • Là sinh viên đại học năm thứ 3 hoặc học viên cao học của Nhà trường đã hoàn thành tối thiểu 1 kỳ học.
 • Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ thối thiểu 2.8/4.0.
 • Trình độ tiếng Anh hoặc Pháp đáp ứng yêu cầu của từng khu học xá: Tối thiểu phải có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 5.5, tiếng Pháp B2 hoặc tương đương (điều kiện về ngoại ngữ tùy theo yêu cầu của mỗi khu học xá và chương trình học do sinh viên lựa chọn).
 • Chi tiết yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ sinh viên/học viên tham khảo thêm thông tin tại đường link: http://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programe)
 1. Hồ sơ đăng ký:
 • Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN.
 • Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.
 • CV các nhân (băng tiếng Anh hoặc Pháp).
 • Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.
 • Chứng chỉ ngoại ngữ.
 • Photo hộ chiếu.
 • Kế hoạch học tập ở ĐH Sciences Po.
 • Lưu ý:

Sinh viên/ học viên cần lưu các tài liệu tành từng file PDF để hoàn thiện hồ sơ online khi có yêu cầu từ ĐH Sciences Po.

 1. Chi phí tham dự chương trình:
 • Sinh viên/học viên tham dự được miễn học phí, các chi phí khác sinh viên tự thanh toán.
 • Sinh viên/ học viên cần lựa chọn đúng chương trình của mình do có sự khác biệt về chi phí tại các khu học xá.
 • Các bạn sinh viên đáp ứng yêu cầu nộp hồ sơ xét chọn về Văn phòng Khoa (Phòng 427 nhà T1) trước 11h00 ngày 12/10/2020.

Bài viết liên quan