Học bổng

Chương trình học bổng Toshiba năm học 2020-2021

Chương trình học bổng Toshiba dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2020 -2021 như sau:

  1. Mức học bổng

– Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 yên Nhật/01 học viên (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

– Học bổng bán phần: trị giá 100.000 yên Nhật/01 học viên.

  1. Tiêu chí lựa chọn

– Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng đối với học viên tốt nghiệp trước tháng 3 năm 2021);

– Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

– Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;

– Đảm bảo đúng tiến độ Chương trình của khóa học;

– Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

  1. Đối tượng ưu tiên

– Học viên có hoàn cảnh khó khăn;

– Tham gia nghiên cứu khoa học, có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí, kỷ yếu;

– Có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội.

  1. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được phân bổ 4 chỉ tiêu học bổng toàn phần.

Đề nghị mỗi khoa giới thiệu 01 hồ sơ xin học bổng toàn phần. Nếu đơn vị nào không chọn đủ số học viên để nhận học bổng toàn phần thì có thể thay bằng số học viên để nhận học bổng bán phần theo tỉ lệ: cứ 01 suất học bổng toàn phần được thay thế bằng 02 suất học bổng bán phần.

  1. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần trong năm học.

– Lần 1: Tháng 11/2020, tổ chức trao học bổng đợt 1

– Lần 2: Tháng 3/2021 – Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” (ĐHQGHN sẽ có công văn thông báo và hướng dẫn cụ thể).

  1. Hồ sơ đăng ký:

– 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt – Mẫu 1, bằng tiếng Anh – Application for Toshiba Scholarship);

– Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

– Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

– Dự kiến chương trình nghiên cứu/đề tài/báo cáo;

– Bản photo thẻ học viên;

– Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: thành tích học tập, trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoạt động xã hội, hoàn cảnh gia đình,…

– Thông tin về tài khoản ngân hàng của học viên: Số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Toshiba năm học 2020 – 2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường/Đơn vị, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các ứng viên nộp hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Phòng 237 nhà T1 (gặp cô Thùy Anh) trước 16h00 ngày 16/9/2020.

Mau 2_HV _bang TA

Bài viết liên quan