Học bổng

Chương trình học bổng Mitsubishi Nhật Bản năm học 2020-2021

Khoa Sinh học thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 của Khoa Sinh học (K62, K63)

– Năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

  1. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng toàn Trường ĐHKHTN: 5 sinh viên (Khoa Sinh học : 1 sinh viên)
  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet – theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

– Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

– Bản photo các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các em sinh viên đáp ứng tiêu chí của học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa Sinh học (P.427 nhà T1) trước 11h00 ngày 29/9/2020.

Data sheet 2020 (1)

Bài viết liên quan