Học bổng

Chương trình học bổng K-T năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được 04 suất học bổng từ Quỹ học bổng K-T thông tin học bổng như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020;
– Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó

– Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 2019-2020.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/sinh viên/năm học

3. Chỉ tiêu học bổng của Trường ĐHKHTN: 04 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu trong file đính kèm);

– Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

– Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét nhận học bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Hạn nộp hồ sơ:  
– Địa điểm: nộp tại phòng 427 nhà T1
– Thời hạn: trước 11h ngày thứ Ba (23/6/2020)

127- CHUONG TRINH HOC BONG K-T NAM HOC 2019-2020

Bài viết liên quan