Học bổng

Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2020 – 2021

Năm học 2020-2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được 05 suất học bổng từ Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (gọi là học bổng ADF) năm học 2020-2021 xét tiếp cho sinh viên đã được nhận học bổng.

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Là sinh viên đã được nhận học bổng ADF năm học 2018-2019 hoặc năm học 2019-2020 (theo danh sách trong công văn đính kèm);

– Năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên, có kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

– Có nộp báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã đạt được trong năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021 (theo mẫu).

  1. Trị giá học bổng: 2.000 đô la Mỹ/sinh viên/năm học.
  2. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm năm học 2019-2020 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã đạt được trong năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021 (theo mẫu, đánh máy, 01 bản tiếng Anh và 01 bản dịch sang tiếng Việt).

– Thông tin tài khoản tên sinh viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (số tài khoản, chi nhánh ngân hàng).

– Bản photo các minh chứng về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội; hình ảnh tư liệu..

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng ADF năm học 2020-2021 – xét tiếp, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các bạn sinh viên của Khoa sinh học đã được nhận học bổng (có tên trong danh sách) làm hồ sơ và gửi về Văn phòng Khoa Sinh (Phòng 427 nhà T1) trước 12h00 ngày 24/8/2020.

[ADF Elite] Progress Report Guide

203- CTRINH HOC BONG ADF, HAN QUOC 2020-2021

Bài viết liên quan