Thông tin việc làm

Phòng Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tuyển dụng

Phòng Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Cần tuyển cán bộ nghiên cứu sinh học , nông-lâm-nghiệp

  • Số lượng 02 người – ưu tiên Nam giới
  • Trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ – loại khá, giỏi (trường Đại học KHTN, đại học Nông nghiệp, đại học Lâm nghiệp)
  • English: IELTS- 4.5 – 5.0 trở lên.
  • Vị trí việc làm: nghiên cứu về tuyến trùng (Nematology)
  • Mức lương: phụ thuộc trình độ và phân công theo vị trí của đề tài NAFOSTED.
  • Có tương lai tốt về thăng tiến nghề nghiệp.

Người liên hệ: GS.TS. Nguyễn Ngọc Châu – Nghiên cứu viên cao cấp, Phòng tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KHoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Cellphone: 0904320901 – e-mail: Chaunguyen@iebr.vast.vn

Bài viết liên quan