Lưu trữ

Thông báo về việc tuyển sinh vào các hệ đào tạo tài năn và quốc tế năm học 2014

Hội đồng tuyển sinh trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và tiếng anh cho sinh viên đăng kí dự tuyển vào chương trình CNTN và, tiên tiến, quốc tế, chất lượng cao

Các sinh viên đã nộp đơn tham dự kì thi tuyển sinh vào các chương trình CNTN, Tiên tiến, quốc tế, chất lượng cao xem các thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức thi các môn Đánh giá năng lực và tiếng anh trong file đính kèm

Download file

 

Bài viết liên quan