Lưu trữ

Thông báo Học bổng Thắp sáng niềm tin cho các tân sinh viên năm học 2014-2015

Học bổng Thắp sáng niềm tin hoạt động với tôn chỉ trao học bổng toàn phần cho các học sinh giỏi thi đỗ đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không có khả năng theo học.

Các sinh viên năm thứ nhất có thể đăng kí tham gia chương trình học bổng Thắp sáng niềm tin. chi tiết Học bổng và đơn đăng kí xem trong file đính kèm.

Download file

Bài viết liên quan