Văn bản liên quan

Mẫu Lý lịch khoa học – Bộ KHCN

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số   588/QĐ-BKHCN

 ngày 31 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Download file: Mẫu lý lịch khoa học Bộ KHCN

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể tải từ Trang thông tin điện tử của cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ – Bộ KH&CN: http://chuyengia.most.gov.vn
  2. Sau khi điền đầy đủ thông tin, xin Quý vị gửi lý lịch (bản giấy) về địa chỉ: Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ – 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi qua số fax: 04 3936 5112. Bản mềm xin gửi về địa chỉ email: chuyengia@most.gov.vn

 

1. Họ và tên:
2. Năm sinh:                                             3. Nam/Nữ:
4.  Học hàm:                                        Năm được phong:

     Học vị:                                            Năm đạt học vị:

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Khoa học Tự nhiênKhoa học Kỹ thuật và Công nghệKhoa học Y dược
 Khoa học Xã hộiKhoa học Nhân vănKhoa học Nông nghiệp
 Mã chuyên ngành KH&CN:      Tên gọi:
(Ví dụ:  mã chuyên ngành KH&CN:10603 Tên gọi:   Vi sinh vật học
(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN được đính kèm theo phiếu này)
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương):

7. Địa chỉ nhà riêng:
    Điện thoại NR:                  ; CQ:                 ; Mobile:    E-mail:
8. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan:

Tên người đứng đầu:

Địa chỉ cơ quan:

Điện thoại: ;  Fax:  ; Website:

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học
Thạc sỹ
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
3Hội nghị quốc tế
4Hội nghị quốc gia
5Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
    
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

    
    
    
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ………………………, ngày ……. tháng ……. năm 20…

 

 

Xác nhận của Cơ quan chủ quản

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Bài viết liên quan