Hoạt động của cựu sinh viên

Điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp tháng 3, 6 và 7 năm 2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang tiến hành điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào tháng 3, 6 và 7 năm 2019.
Các em cựu sinh viên vui lòng làm khảo sát cung cấp thông tin cho Trường để Nhà Trường nắm được tình hình sinh viên sau khi tốt nghiệp đồng thời thu thập các phản hồi của các em để nâng cao chất lượng đào tạo cho các khóa sau.
Các bạn cựu lớp trưởng các lớp K59, K60 của Khoa Sinh học chia sẻ đường link khảo sát tới các bạn trong lớp và  làm khảo sát theo link dưới đây:
Thông tin của các em cựu sinh viên chỉ phục vụ việc đánh giá tổng thể tình hình sinh viên sau tốt nghiệp chứ không được công bố hay sử dụng cho các mục đích khác.
Thời gian kết thúc điều tra là:  5 tháng 12 năm 2019.
Khoa Sinh học trân trọng thông báo./.

 

Bài viết liên quan