Danh sách cán bộ Bảo tàng Sinh học

Danh sách cán bộ Bảo tàng

STTHọ và tênHọc hàm, học vịĐơn vị trong Khoa
1Nguyễn Thành NamTiến sĩBộ môn Động vật học và Bảo tồn
2Nguyễn Trung ThànhPhó Giáo sư, Tiến sĩBộ môn Khoa học Thực vật
3Nguyễn Văn VịnhPhó Giáo sư, Tiến sĩBộ môn Động vật học ứng dụng
4Lã Thị ThùyThạc sĩBảo tàng Sinh học