Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Vị trí công tácTrưởng Phòng Đào tạo, Giảng viên cao cấp
Số điện thoại0914373627
Emailthanh_nt@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 230, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Thực vật học
- Đa dạng sinh học và Bảo tồn
- Thực vật và con người
- Tài nguyên thực vật
- Thực vật có bào tử
- Thực vật có hoa
Hướng nghiên cứu- Phân loại thực vật
- Đa dạng thực vật
- Tài nguyên thực vật
- Thực vật dân tộc học
- Các chất có hoạt tính sinh học