Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Vị trí công tácPhó Bí thư Chi bộ
Phó trưởng khoa
Giảng viên cao cấp
Số điện thoại0914373627
Emailthanh_nt@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 230, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Thực vật học
- Đa dạng sinh học và Bảo tồn
- Thực vật và con người
- Tài nguyên thực vật
- Thực vật có bào tử
- Thực vật có hoa
Hướng nghiên cứu- Phân loại thực vật
- Đa dạng thực vật
- Tài nguyên thực vật
- Thực vật dân tộc học
- Các chất có hoạt tính sinh học