Lưu trữ

Đại hội Liên Chi Đoàn Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2014-2017

Chấp hành Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Chi ủy Khoa Sinh học, Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Sinh học đã tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2014 – 2017 vào ngày 25 tháng 10 năm 2014. Địa điểm diễn ra Đại hội: phòng 513 tòa nhà T2 trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, cơ sở 334 – Nguyễn Trãi.

Bài viết liên quan