Bộ sưu tập mẫu Thực vật

Bộ sưu tập mẫu Thực vật

Các mẫu thực vật đang lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Sinh học được thu thập từ các vùng khác nhau trên cả nước gồm có 28.372 tiêu bản, trong đó 22.991 tiêu bản của 4.287 loài, 1300 chi và 235 họ đã được xác định tên khoa học và còn 5.381 tiêu bản chưa được định loại. Hầu hết các mẫu vật hiện lưu trữ tại bảo tàng đều có chất lượng tốt.