Lưu trữ

Bảo hiểm Y tế của HS-SV năm học 2014-2015

Thực hiện theo công văn số 1249/BHXH -PT-KHTC ngày 26/6/2014 về việc triển khai BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2014-2015.

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên tham gia đầy đủ BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm hiện hành
Mức đóng BHYT của năm học 2014-2015:
1.150.000đ x 3% x 70% x 12 tháng = 289.800đ/người
Danh sách, tiền BHYT của sinh viên nộp tại phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Phòng 320 nhà T1 (theo mẫu danh sách kèm theo),

Chi tiết xem file đính kèm

Download file

 

Bài viết liên quan