ĐVKXS

Hoạt động giảng dạy

Các cán bộ của bộ môn đã đảm nhiệm và tham gia giảng dạy các học phần sau: Xem thêm

Các hướng nghiên cứu chính hiện nay

Hệ thống phân loại học của một số nhóm động vật không xương sống, đặc biệt là các nhóm côn trùng, giáp xác, thân mềm. Đa dạng sinh học động vật... Xem thêm

Một số đề tài, dự án thực hiện gần đây

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đề tài cấp tỉnh. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn... Xem thêm

Một số công bố gần đây

Giải pháp hữu ích: Nguyễn Văn Vịnh và nnk (2018). Giải pháp sinh học bảo vệ bờ sông, suối (số: 373 A). Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 15/10/2018. Xem thêm

Liên hệ

Văn phòng Bộ môn: Phòng 323 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Xem thêm