Đề tài

Một số đề tài, dự án thực hiện gần đây

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đề tài cấp tỉnh. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn... Xem thêm

Đề tài, dự án

Đề tài, dự án (2013 đến nay) Sàng lọc in silico một số hợp chất từ thực vật Việt Nam có khả năng tương tác với thụ thể viêm NLRP3 và kết hợp các... Xem thêm