Số lượng

Số lượng cựu sinh viên năm 2018

Trong năm 2018, Trường Đại học KHTN đã công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 122 sinh viên các khóa QH.2012, 2013, 2014 của Khoa Sinh học gồm các ngành đào tạo dưới đây:

Công nghệ sinh họcSinh họcTài năng Sinh họcQuốc tế Sinh họcTổng
QH.201211
QH.2013811212
QH.201439331027109
Tổng 47351129122

Bài viết liên quan