Số lượng

Số lượng cựu sinh viên năm 2019

Trong năm 2019, Trường Đại học KHTN đã công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 98 sinh viên các khóa QH.2013, 2014, 2015, 2016 của Khoa Sinh học gồm các ngành đào tạo dưới đây:

Công nghệ sinh họcSinh họcTài năng Sinh họcQuốc tế Sinh họcTổng
QH.2013112
QH.20142114
QH.20152935101690
QH.2016112
Tổng 3338101798

Bài viết liên quan