Văn bản liên quan

Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên năm học 2019-2020

Lĩnh vực :Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Ký hiệu :2836/ĐHKHTN-CTSV
Ngày ban hành :06/09/2019
Trích yếu :Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên năm học 2019-2020
Cơ quan ban hành :Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

256- HD TRIEN KHAI CTAC ĐANH GIA DDIEM REN LUYEN CHO SV-6.9.19

Mẫu 1-Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Mẫu 2-Tổng hợp điểm rèn luyện của sinh viên

Bài viết liên quan