Đăng ký

Đối tượng tham gia Hội nghị và các mốc thời gian cần lưu ý

Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, sinh viên, học viên sau đại học trong và ngoài nước quan tâm đến Hội nghị được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo và triển lãm tại Hội nghị.

Việc tham dự Hội nghị là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, Ban tổ chức sẽ chỉ có thể mời một số lượng có hạn khách tham dự Hội nghị. Thông báo cụ thể sẽ được gửi tới quý vị qua email sau khi quý vị đăng ký tham dự Hội nghị.

Việc đăng ký tham dự Hội nghị (và đăng ký trình bày poster nếu có) được thực hiện theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1aZShv2asbyFFgPceVjARZV6pKbZREkgjS0KCpyoML8g/edit?ts=633ecfc2

  • Các mốc thời gian cần lưu ý:
    • Thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị (theo đường link ở trên): 24/10/2022
    • Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt (đối với các báo cáo poster được chấp nhận): 30/10/2022