Nghiên cứu

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin thông báo một số thông tin sau liên quan đến Hội nghị khoa học sinh viên năm 2020 của Khoa, tổ chức trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp:

  1. Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2020

–       Lựa chọn các báo cáo tham gia phiên toàn thể cấp Khoa: Việc lựa chọn này được thực hiện  bởi các tiểu ban thuộc Khoa. Tỷ lệ lựa chọn là 1/3 số báo cáo của mỗi tiểu ban. Hình thức lựa chọn do (các) bộ môn thuộc mỗi tiểu ban chủ động bàn bạc, quyết định (lưu ý: bàn bạc thêm với các cán bộ hướng dẫn tại KLEPT (nếu có báo cáo tham gia từ KLEPT)). Các sinh viên làm nghiên cứu chỉ dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ hữu thuộc KLEPT chủ động lựa chọn tiểu ban phù hợp để đăng ký báo cáo.

Danh sách các tiểu ban:

  • Tiểu ban 1: Bộ môn Di truyền học
  • Tiểu ban 2: Bộ môn Động vật học và Bảo tồn; và Bộ môn Động vật học Ứng dụng
  • Tiểu ban 3: Bộ môn Hóa sinh học và Sinh học phân tử
  • Tiểu ban 4: Bộ môn Khoa học Thực vật; và Bộ môn Sinh thái học
  • Tiểu ban 5: Bộ môn Sinh lý học & Sinh học người
  • Tiểu ban 6: Bộ môn Sinh học tế bào
  • Tiểu ban 7: Bộ môn Vi sinh vật học

–       Các báo cáo được lựa chọn ở cấp Khoa sẽ được trình bày tại phiên toàn thể bằng cả hai hình thức: nói và poster: Sinh viên trưng bày poster và trình bày nghiên cứu bằng hình thức nói với slide trình chiếu, trước Hội đồng đánh giá của Khoa. Sau đó, Hội đồng đánh giá có thể hỏi, thảo luận về nghiên cứu và trao đổi thêm về poster.

–       Phiên toàn thể sẽ được tường thuật trực tiếp (live stream) trên mạng để các sinh viên trong Khoa có thể tham gia và đặt câu hỏi bằng cách gọi điện cho hội đồng.

  1. Để phục vụ công tác tổ chức như trên, Khoa yêu cầu:

ü  Đối với sinh viên: phải nộp báo cáo tóm tắt cho Khoa theo email: khoasinhkhcn@gmail.com và đồng thời bắt buộc phải nộp báo cáo tóm tắt cho các tiểu ban tương ứng (sinh viên chủ động liên hệ với bộ môn để biết thông tin và hình thức lựa chọn báo cáo từ tiểu ban tương ứng). Hạn nộp cho các tiểu ban là 17h ngày 8/5/2020 (lưu ý hạn này sớm hơn hạn nộp cho Khoa là 12 và 13 tháng 5 năm 2020, như thông báo số 2).

ü  Đối với các tiểu ban: Các tiểu ban phải: (i) cử người tiếp nhận báo cáo tóm tắt của sinh viên và (ii) thực hiện lựa chọn các báo cáo cho phiên toàn thể cấp Khoa trong thời gian từ 11/5-14/5/2020. Đề nghị gửi kết quả lựa chọn cho Khoa trước 17h ngày 14/5/2020 vào email khoasinhkhcn@gmail.com và bản cứng có xác nhận đầy đủ của các trưởng bộ môn có liên quan cho TS. Bùi Thị Hoa. Đề nghị các trưởng bộ môn thuộc mỗi tiểu ban chịu trách nhiệm bàn bạc, triển khai các công việc trên đúng hạn.

Lưu ý: Mặc dù tỷ lệ lựa chọn là 1/3 số báo cáo của mỗi tiểu ban, sau ngày 14/5, tùy vào tình hình thực tế, Khoa có thể sẽ trao đổi với các tiểu ban về việc tăng giảm số báo cáo tham gia phiên toàn thể.

Thông tin chi tiết hơn về hội nghị phiên toàn thể sẽ được truyền đạt ở thông báo tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn các thầy cô và các em sinh viên.

Bài viết liên quan