Nghiên cứu

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020

Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2020, Khoa Sinh học trân trọng gửi tới các Bộ môn và các lớp sinh viên thông báo số 2 bao gồm một số nội dung sau đây:

 1. Hội nghị sẽ diễn ra vào thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020.
 2. Với mỗi đăng ký tham gia báo cáo cấp Khoa các em sinh viên ngoài việc nộp báo cáo tóm tắt như đã phổ biến ở thông báo số 1, cần cung cấp thêm các thông tin sau về kết quả khoa học báo cáo tại hội nghị (nếu có):
 • Công bố khoa học (số lượng theo các cấp độ như bài báo trong nước, bài báo quốc tế,…): (bản scan hoặc file pdf)
 • Sản phẩm ứng dụng (Số lượng và mô tả vắn tắt không quá 30 từ cho mỗi sản phẩm): (bản scan, hoặc file pdf)
 • Các kết quả nổi bật khác (Số lượng và mô tả vắn tắt không quá 30 từ cho mỗi kết quả):
 1. Sinh viên nộp file mềm báo cáo tóm tắt đúng như format yêu cầu và thông tin kết quả khoa học báo cáo tại hội nghị vào email khoasinhkhcn@gmail.com trong hai ngày 12 và 13 tháng 05 năm 2020. Vì thời hạn gấp, sau thời gian này, Ban tổ chức sẽ không nhận thêm bất kì báo cáo nào nữa.

Sinh viên lưu ý:

 • Báo cáo tóm tắt không đúng format yêu cầu (về định dạng văn bản, họ và tên sinh viên, lớp, họ tên chức danh, cơ quan công tác của cán bộ hướng dẫn) sẽ được đề xuất trừ điểm đánh giá tại Hội nghị. – Tiêu đề email cần theo format: BCTT KHSV20-Họ và tên (sinh viên đại diện)- lớp;
 • Sau khi nộp báo cáo tóm tắt qua email, sinh viên hoặc đại diện nhóm (đối với nhóm nghiên cứu) nhắn tin cho TS. Bùi Thị Hoa, số điện thoại 0987839167, đề phòng trường hợp file các em gửi đến không đọc được, hoặc bị thất lạc, cô Hoa sẽ báo lại để các em biết và xử lý kịp thời).
 1. Tùy theo số lượng đăng ký tham gia báo cáo khoa học, và tình hình diễn biến của dịch Covid 19, Ban Lãnh đạo Khoa sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn báo cáo trình bày ở phiên toàn thể (báo cáo nói) và báo cáo trình bày ở dạng poster (sẽ được phổ biến trong thông báo số 3).
 2. Đề nghị các thầy, cô hướng dẫn giúp đỡ và khuyến khích tất cả các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị và nộp báo cáo tóm tắt đúng thời hạn với nội dung đầy đủ theo quy định.
 3. Khoa sẽ có các thông báo tiếp theo về việc tổ chức Hội nghị.

 

Xin trân trọng cám ơn.                     

Bài viết liên quan