Seminar

Seminar về “Sử dụng đồ tiêu hao an toàn sinh học trong nuôi cấy tế bào và sinh học phân tử” công ty BCE

Khoa Sinh học trân trọng thông báo
buổi Seminar về “Sử dụng đồ tiêu hao an toàn sinh học trong nuôi cấy tế bào và sinh học phân tử” – hãng Eppendorf – Công ty BCE Việt Nam
 
Thời gian: 14h – 16h thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019
Địa điểm: phòng 422 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Nội dung: 
             1. Ảnh hưởng của thôi nhiễm đồ nhựa tới kết quả phân tích
             2. Mini – Workshop: thực nghiệm kiểm tra 3 mục tiêu:
                –  Đo/kiểm tra sự thôi nhiễm hóa chất từ đồ tiêu hao tip/tube
                –  Quan sát/đánh giá chất lượng tip/Dualfilter tip chống dính, Viscotip
                –  Thao tác với đồ tiêu hao nhằm mang lại hiệu quả cao trong nuôi cấy tế bào
           
Trân trọng cảm ơn và mong sự có mặt đông đủ của thầy cô và các bạn sinh viên

Bài viết liên quan