Sản phẩm Khoa học Công nghệ

Sản phẩm KHCN: Kit dùng để xác định mất đoạn ADN của ty thể

Kit dùng để xác định đoạn ADN của ty thể bị mất và quy trình xác định đoạn ADN của ty thể bị mất nhờ sử dụng kit này do PGS. TS. Trịnh Hồng Thái, TS. Đỗ Minh Hà, TS. Nguyễn Thị Tú Linh, TS. Phạm Thị Bích, ThS. Lê Lan Phương, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Tô Thị Vân Anh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội phát triển và sản xuất.

Kit dùng để xác định đoạn ADN của ty thể bị mất

Nguồn: PGS. TS. Trịnh Hồng Thái

Bài viết liên quan