Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc làm việc tuần thứ 45 của BLĐ Khoa (Từ ngày 11/7/2022-15/7/2022)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(11/7)

 Trưởng Khoa đi công tác đến hết ngày 19/7/2022

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp gặp mặt đội tuyển tham gia thi Olympic sinh học sinh viên VPK

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn P 332-T1

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham gia đoàn thực tập thiên nhiên tại Tam Đảo đến hết ngày 28.8.2022

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia đoàn thực tập thiên nhiên đến hết ngày 19/7/2022

 

Thứ Ba

(12/7)

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại phòng 430 T1. Làm việc nhóm chuyên môn

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(13/7)

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Tổ chức thi hết học phần cao học (dự kiến)
 

Thứ Năm

(14/7)

 

Thứ Sáu

(15/7)

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 T1

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp xét TN ĐH chính quy P. 418 T1

Bài viết liên quan