Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 8 (Từ 24/10/2022-28/10/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(24/10)

·         9h Ban LĐK họp tại VPK·         13h30 P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội thảo PTN tiêu chuẩn của ĐHQGHN tại Hòa Lạc

·         15 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp tiếp đoàn Hàn Quốc, P.301

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

Thứ Ba

(25/10)

 

·         9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64QTS – P 503 T3·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(26/10)

 

·         9h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với hãng Eppendorf tại TTKHSS

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia lớp tập huấn “Bồi dưỡng về môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ thương mại hóa kết quả nghiên cứu”, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

•    Ban LĐK làm việc tại Khoa
Thứ Năm

(27/10)

·         9h-12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64CNSH – P 303 T4

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành NamChấm luận văn ThS, Đại học Sư phạm Hà Nội

•    Ban LĐK làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(28/10)

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Dự hội thảo

·         9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên tắc phân loại sinh vật (K65 CNSH), 303 T4

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

•    Ban LĐK làm việc tại Khoa
Thứ Bảy

(29/10)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy PP NC cá

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề Côn trùng học (P.325 T1)

•    Ban LĐK làm việc tại Khoa

 

Bài viết liên quan