Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 52 (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/8)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         9 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự bảo vệ luận án TS. P.418, T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm đề tài

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Triển khai điều chỉnh Khung chương trình sau đại học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp BM, P-332 T1

Thứ Ba

(29/8)

·         9h Ban LĐK dự buổi họp mặt CB nghỉ hưu – VPK·         Trưởng Khoa Sinh hoạt tại Bộ môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Tổ công tác gặp mặt K68 của Khoa cùng GVCN K68. VPK (Dự kiến

 

Thứ Tư

(30/8)

 

·         Trưởng Khoa Nghỉ phép đến hết ngày thứ năm 31/8/2023 để giải quyết việc gia đình

·         9h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung đón tiếp và seminar khoa học với GS Marsha R Rosner (ĐH Chicago)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Tham gia Hội đồng chấm LA TS tại ĐH Cần Thơ

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn
Thứ Năm

(31/8)

·         8h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài, Trường Đại học Lâm Nghiệp

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

 

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn
Thứ Sáu (01/9)·         Ban LĐK Nghỉ lễ 2/9·

Bài viết liên quan