Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 49 (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(08/8)

·  8h30 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa họp BLĐ Khoa

 

 

 • 14h00 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa họp trưởng các đơn vị và đề thi Olympic

• 16h00 Trưởng Khoa Họp Tổ công tác về PTNTĐ

 

Thứ Ba

(09/8)

 

·  9h00 Trưởng Khoa họp Nhiệm vụ Quốc chí

·  14h00 P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn, trực tại P.430

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm thư ký kiểm định

·  14h00 Trưởng Khoa Họp đề tài tại Viện VSV và CNSH

·  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp với đối tác online

·  14h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp BTK Chương trình Sinh dược.

 

Thứ Tư

(10/8)

 

• 9h00 P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội thảo Chuyển đổi số online

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc nhóm chuyên môn. P.107-T2

 •P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Họp làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Năm

(11/8)

 

 

·  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc về kế hoạch chuyển thiết bị lên Hòa Lạc (dự kiến)

• 14h00 Trưởng Khoa Đi công tác đến hết ngày14/8
Thứ Sáu

(12/8)

·   P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

·  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông

 

Bài viết liên quan