Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 44 từ ngày (03/7/2023-07/7/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

03/7)

·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa; Đi tham gia cùng Đoàn TTTN tại Cát Bà đến trưa ngày 4/7/2023

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia đoàn Thực tập thiên nhiên tại VQG Cát Bà đến hết ngày 04/7/2023

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn
 

Thứ Ba

(04/7)

 

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham dự hội đồng thẩm định đề tài Viện Hải sản Hải phòng (Dự kiến – cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp phát triển dịch vụ lab Tế bào

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         Trưởng Khoa Chuẩn bị cho HNTK năm học của Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(05/7)

 

·         8h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Ban thi đua – KT của Khoa; 9h30 họp với Ban HTPT – ĐHQGHN

·         9h30 P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp với PGS. Trương Ngọc Kiểm

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         3h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp về Hội cựu sinh viên

 

Thứ Năm

(06/7)

·         9h Ban LĐK Hội nghị VC-NLD và TKNH 22-23 của Khoa Sinh học – P 421 T1·         16h Trưởng Khoa họp kiểm tra công tác Đoàn TN của Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Xét đề tài TN

Thứ Sáu

(07/7)

·         Trưởng Khoa Trực tại P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

 

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar nhóm

Bài viết liên quan