Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 40 (Từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

05/6)

·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Coi thi chuyên (cả ngày)

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P429 T1

 

 

Thứ Ba

(06/6)

 

·         9h Trưởng Khoa dự Hội đồng LATS tại Viện Hàn lâm KHCNVN

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(07/6)

 

·         Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng THị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(08/6)

·         9h Trưởng Khoa, P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp HĐ xét KLTN cấp Khoa – VPK

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 – T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar

Thứ Sáu

(09/6)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp lấy phiếu tín nhiệm PGĐ KLEPT

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham gia Hội đồng Cao học ở Học viện Nông nghiệp (cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội đồng VAST

·         14h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn thành Nam Họp đoàn TTTN năm 2023. VPK

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Bài viết liên quan