Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 32 (Từ ngày 10/4/2023-14/4/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

10/4)

·         9h Ban LĐK họp Hội đồng KH-ĐT Khoa

·         11h Ban LĐK họp xét tuyển dụng

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 419 T1

·         15h – 18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy môn PPLTNCKHSS cho lớp CNSHCLC (2), 303 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn; Họp nhóm đề tài

 

 

Thứ Ba

(11/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P. 332 – T1

·         9h – 12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(12/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P. 430 – T1

·         7h – 10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy môn PPLTNCKHSS cho lớp CNSHCLC (1), 305 T2

·         13h30 Trưởng Khoa dự buổi trao đổi với Giám đốc ĐHQGHN – P 418 T1

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp triển khai đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(13/4)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

·         16-18h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp CLCK67

Thứ Sáu

(14/4)

·         Ban LĐK Dự HNKHSV Khoa

·

·         14h Trưởng Khoa dự HĐ nghiệm thu đề tài QG tại Viện VSV và CNSH

·         14h-17h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐDSH và BT. CH K31. P. 513 – T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dự HNKHSV Khoa

Bài viết liên quan