Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 31 (Từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

03/4)

·         8h30 Ban LĐK họp Chi bộ

·         10h30 Ban LĐK họp trưởng đơn vị Khoa

·         14h Trưởng Khoa họp với BTC Ngày hội việc làm

·         15h – 18h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T4

·         15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp với Nghiên cứu sinh; Làm việc chuyên môn

·

 

Thứ Ba

(04/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         9 h – 12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp với BTK ngành Sinh dược học

·         14h Trưởng Khoa họp HĐ KH ĐT trường

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp CLC K67

 

Thứ Tư

(05/4)

 

·         7h-10h Trưởng Khoa dạy dạy PPLNCKHSS – P 301 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P. 430 – T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp triển khai đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Năm

(06/4)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Hoàng THị Mỹ Nhung Dạy lớp CLC K67

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

Thứ Sáu

(07/4)

·         9h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1 (lịch tạm thời, thay thế lịch chiều thứ hai)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

·         14h Trưởng Khoa làm việc với đối tác dự án ARES

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp CLC K67

·         14h-17h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐDSH và BT. CH K31. P. 513 – T5

Bài viết liên quan