Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 3 (Từ 19/9/2022-24/9/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(19/9)

·      10h00 Trưởng Khoa dạy 303T4

·      9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K66TNS – P 413 T5

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Ban Điều hành Hệ ĐT CNKHTN. P.301-T1; 10h00 Họp BTC Hội thảo Sinh dược học. VPK

 

·      13h00 Trưởng Khoa dạy 506-T3

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.512-T4, SHUD&BT ĐVCXS K64 CNSH-CLC, lớp 1; 16h-18h Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

 

Thứ Ba

(20/9)

 

•    8 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Gặp mặt sinh viên K 67. T7 nhà T5

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P 430 T1; 10h họp với đối tác

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 – T1

 

·      13h00 Trưởng Khoa dạy 508-T3

·      13h – 16h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Vi sinh ứng dụng cho K64SH – P 104 T5

 

Thứ Tư

(21/9)

 

·      8h30 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa Đại hội chi bộ P418 T1•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

•    13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.505-T3, SHUD&BT ĐVCXS K64 CNSH-CLC, lớp 2

Thứ Năm

(22/9)

·      8h00 Trưởng Khoa Dự HĐ chức danh ngành sinh học

·      9h00 Trưởng Khoa Dạy 203 T5

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Vi sinh ứng dụng cho K65TNS – P 103 T5

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.413-T5, SH Biển K64 QT

·      14h00 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa Dự hội thảo Giới thiệu ngành Sinh dược
Thứ Sáu

(23/9)

·      8h00 Trưởng Khoa học nghị quyết tại Hòa lạc

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Đi công tác Quảng Ninh

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P 430 T1

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

·      13h00 Trưởng Khoa dạy 208T5

·      13h-15h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K65QTS – P 410 T5

 

Thứ Bảy (24/9)•    13h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.332-T1, PP NC cá

 

Bài viết liên quan